Säkerhetsföretaget TrueSec skickar SPAM

SPAM är ett elände.  IT-ansvariga i företag och organisationer lägger massor av tid och pengar på att försöka filtrera bort de värsta spammen.  Stora mängder slinker förbi skydden och hamnar i mottagarens mailbox där det tar upp utrymme och slösar tid när användaren tvingas radera manuellt.

I Sverige är SPAM reglerat i Marknadsföringslagen.  Där sägs bland annat att om man uttryckligen sagt nej till utskick från ett företag så får de inte skicka igen.

Ett svenskt företag som helt ignorerar detta är TrueSec AB.    TrueSec skickar regelbundet reklam för sina tjänster till mig trots att jag upplyst dem om att jag inte vill ha fler SPAM.  Längst ned i varje utskick finns en rad som (i väldigt liten typsnittsstorlek) berättar hur man kan slippa framtida utskick från dem.  Det är uppenbart att de ignorerar varje sådan begäran.

Jag har följt instruktionen vid ett flertal tillfällen, men i den mån det ger något resultat är det inte det resultat jag önskade mig, att slippa SPAM från TrueSec.   I de flesta fall ger det inget synbart resultat alls förrän nästa SPAM från TrueSec anländer.  Vid ett par tillfällen har jag fått ett mail i retur med en krystad förklaring att någon annan måste ha anmält min mailadress till deras utskickslista ( Wow, IT-konsulter som inte känner till ”opt-in”).  Några gånger har jag kort fått beskedet att jag inte ska få fler utskick, något som bevisligen är ett tomt löfte.  Ibland är svaret att det varit ett ”misstag”.

Jag tycks inte heller vara ensam om detta, en snabb rundfrågning bland kollegor i IT-branschen säger samma sak. De har bett TrueSec att få slippa framtida utskick, men de kommer i alla fall.

TrueSec säger sig vara experter på ”IT-säkerhet och avancerad infrastruktur”.  Mail är en av de äldsta och viktigaste funktionerna på nätet.  Skulle du lita på en konsult från ett företag som inte kan hantera något så grundläggande som sin egen mailhantering?  Litar du på ett företag som bryter mot svensk lagstiftning?

Jag vet i alla fall mitt svar.  Det är möjligt att det finns kompetens hos TrueSec, men den finns inte hos de som gör dessa utskick.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: